Εταιρία 2019-01-22T13:40:21+02:00

ΕΤΑΙΡΙΑ

Η Nexusagro AEBE, δραστηριοποιείται στον κλάδο των ζωοτροφών δίνοντας έμφαση στην ποιότητα τόσο του προϊόντος όσο και της συνεργασίας της με τους πελάτες της. Δραστηριοποιούμαστε στον κλάδο των ζωοτροφών αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση της συγκέντρωσης, .

Εξασφαλίζει έτσι :

  1. Την ιχνηλασιμότητα της πρώτης ύλης
  2. Τη διατήρηση του προϊόντος παρα την εποχικότητά του.

Η σχέση της εταιρίας με τους παραγωγούς των περιοχών αυτών εγγυάται την προμήθεια  ποικίλων αλλά και ποιοτικών προϊόντων. Η συγκέντρωση συγκεκριμένων προϊόντων, κινείται από τις ανάγκες των πελατών μας και γι αυτό είμαστε διαθέσιμοι πάντα να ακούσουμε τη γνώμη τους.

Επιπλέον, η μακρόχρονη συνεργασία μας με συγκεκριμένους μεταφορείς, διασφαλίζει την άριστη διανομή του προϊόντος καθώς και:

  1. Τη Διατήρηση της Ποσότητας και Ποιότητας του Προϊόντος κατά τη Μεταφορά
  2. Το Χαμηλό Κόστος
  3. Έγκαιρη Μεταφορά σε Κάθε Στάδιο της Αγοράς.

Προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες των πελατών μας είμαστε πρόθυμοι να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας. Οι ανάγκες σας  θα αποτελέσουν την βάση της συζήτησής μας, καθώς σκοπός μας είναι να συμβάλλουμε στην κάλυψη αυτών.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «NEXUSAGRO ΑΕΒΕ» βρίσκεται δίπλα στους κτηνοτρόφους αντιμετωπίζοντάς τους ως συνεργάτες.

Η εταιρία «NEXUSAGRO ΑΕΒΕ» δραστηριοποιείται στον τομέα των ζωοτροφών προσφέροντας στους πελάτες της ποικιλία προϊόντων.
Οι διαφορετικές ποιότητες σε διαφορετικά είδη, προσφέρονται στους πελάτες της εταιρίας σε ανταγωνιστικές τιμές. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά διατίθενται σε άριστα επίπεδα!
Τα επίπεδα των τιμών καθορίζονται με βάση τις ανάγκες των πελατών της.
Η εταιρία βρίσκεται δίπλα στους κτηνοτρόφους αντιμετωπίζοντάς τους ως συνεργάτες. Με στόχο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πελατών- συνεργατών της, διαμορφώνει την τιμή αναλαμβάνοντας το μεταφορικό κι εργατικό κόστος, εφ΄όσον διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές.